A

Aikuislukio

Vammalan lukiossa on mahdollista suorittaa aikuislukio-opintoja. Lukuvuonna 2021-2022 Vammalan lukioon ei oteta uusia tutkintotavoitteisia aikuisopiskelijota, mutta yksittäisten aineiden aineopiskelu on mahdollista.

Aikuisten lukiokoulutuksessa voidaan suorittaa

 • lukion oppimäärä
 • ylioppilastutkinto
 • yksittäisten oppiaineiden oppimääriä tai korottaa aikaisemmin saatuja arvosanoja.

Aikuiset voivat kerrata ja täydentää koulutuksessa aikaisempia tietojaan ja siten parantaa mahdollisuuksiaan pyrittäessä jatkokoulutukseen tai työelämään.

Pääsyvaatimukset

 • Aikuisten lukiokoulutukseen voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän tai jolla katsotaan muutoin olevan riittävät edellytykset lukio-opinnoista suoriutumiseen.
 • Aikuisten lukiokoulutus on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille nuorille ja aikuisille.
 • Alle 18-vuotias hakija voidaan ottaa aikuisille tarkoitettuun lukiokoulutukseen vain hakijaan liittyvästä erityisestä syystä.

Opiskelun kesto ja opetusjärjestelyt

 • Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa.
 • Vammalan lukio toimii 5-jaksojärjestelmässä, kurssimuotoisena ja luokattomana.
 • Yhden kurssin laajuus on keskimäärin 28 tuntia.
 • Aikuislukiolainen voi opiskella päivisin nuorten lukiokoulutuksen ryhmissä tai suorittaa itsenäisesti tai osittain itsenäisesti opiskellen suoritettavia kursseja.
 • Aikuisopiskelijalla on mahdollisuus saada opinto-ohjausta, jossa hänelle laaditaan yksilöllinen opintosuunnitelma.

Hyväksiluenta

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja sisällöltään lukion opetussuunnitelman mukaisia.

Opintojen aloittaminen

 • Aikuislinjalle haetaan avoimella hakemuksella, joka osoitetaan oppilaitoksen rehtorille. Kurssimuotoinen jakso-opiskelu mahdollistaa lukio-opintojen aloittamisen jokaisen jakson alussa.

Maksut

 • Opetus on maksutonta lukion koko oppimäärää suorittavalle opiskelijalle.
 • Aineopiskelijoilta peritään maksuja, joiden suuruuden päättää koulutuksen järjestäjä.

Jatko-opinnot

 • Aikuislukion suorittaminen antaa samat kelpoisuudet jatko-opintoihin kuin vastaavat suoritukset päivälukiossa.