A

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.
Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.
Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.
(Opiskeluhuoltolaki 3 §)
Vammalan lukion opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää Pirhan (Pirkanmaan hyvinvointialue) järjestämiä opiskeluhuollon palveluita. Opiskeluhuollon asiantuntijat osallistuvat oppilaitoksen kriisityöhön ja tarjoavat psykososiaalista tukea yhteisölle, ryhmille ja yksittäisille opiskelijoille. Opiskelija voi itse olla suoraan yhteydessä terveydenhoitajaan, koulupsykologiin tai -kuraattoriin tai heihin voivat olla yhteydessä huoltajat, opettajat tai muut nuoresta ja tämän tilanteesta huolta kantavat.

Yhteydenotto 

Koulupsykologin ja -kuraattorin tapaamiset ovat luot­ta­muk­sel­li­sia ja vapaaehtoisia. Opiskelijalle on tarjottava mahdollisuus keskusteluun seitsemän arkipäivän sisällä yhteydenotosta. Kiireellisissä tapauksissa keskustelumahdollisuus täytyy järjestää samana tai seuraavana arkipäivänä (Opiskeluhuoltolaki 15 §). Opiskelijaa ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin.
Opiskeluhuollon asiantuntijoihin saat yhteyden koulupäivisin puhelimitse (soitto, viesti) tai sähköpostitse.

Sastamalan kaupungin opiskeluhuoltosuuunnitelma

Opiskeluhuollon järjestäminen on kuvattu Sastamalan kaupungin opiskeluhuoltosuunnitelmassa.