A

Oppimateriaalit ja opetusvälineet

Oppimateriaalit

Opettajat kertovat opintojakson alussa, mitä oppimateriaalia opintojaksolla käytettän. Materiaalit voivat vaihdella oppiaineittain: joissakin oppiainessa on käytössä painetut oppikirjat, joissakin sähköiset materiaalit. On myös mahdollista, että opintojaksolla käytetään sekä painettua että sähköistä materiaalia. Painetut materiaalit ovat pääsääntöisesti kierrätettäviä, mutta sähköiset materiaalit ovat henkilökohtaisia lisenssejä. Lisenssi voi olla voimassa 6-48 kuukautta opintojaksosta riippuen. Opettajat opastavat opiskeljoita oppimateriaalien käyttöönotossa opintojakson ensimmäisillä oppitunneilla.

Opiskelija on velvollinen käyttämään ja säilyttämään saamiaan oppimateriaaleja huolellisesti. Mikäli oppimateriaali on käyttökelvoton opiskelijan huolimattomuuden tai laiminlyönnin seuraksesta, syntyy opiskelijalle tapauskohtaisesti määriteltävä korvausvelvollisuus.

 

Tietokoneet

Lukio-opinnoissa henkilökohtainen tietokone on välttämätön. Vammalan lukio tarjoaa opiskelijoilleen Lukiolaiskannettavan, joka sisältää kaikki opiskelussa tarkoitetut ohjelmistot ja lisenssit sekä automaattisesti päivittyvän ylioppilastutkintolautakunnan Abitti-koejärjestelmän. Mikäli opiskelija haluaa käyttää omaa tietokonetta, hänen huoltajansa tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti rehtorille. Oman tietokoneen käytöstä ei makseta käyttökorvausta.

 

Muut oppitarvikkeet

Opiskelija saa käyttöönsä lukuvuoden aikana myös tarvittavia muistiinpanovälineitä.