A

Uusintakokeet lukuvuonna 2023-2024

Opiskelija voi osallistua uusintakokeeseen, jos hän

 • on saanut hylätyn arvosanan
 • on estynyt saapumasta kurssikokeeseen ja on selvittänyt syyn asianomaiselle opettajalle
 • suorittaa kurssin itsenäisesti
 • haluaa korottaa hyväksyttyä arvosanaa.

Uusintakokeeseen pitää ilmoittautua sähköisesti Wilmassa ja ilmoittautuminen on sitova. Uusintakoe järjestetään pääsääntöisesti koulupäivän päätteeksi klo 14.30 alkaen.

Uusintakoepäivänä koulusta poissaollut opiskelija ei saa osallistua koetilaisuuteen ilman erityisen pätevää syytä. Poissaolon pätevyys täytyy todistaa esimerkiksi terveydenhoitajan lausunnolla tai lääkärintodistuksella. Myös inssiajosta tulee pyytää osallistumistodistus. Poissaolot tarkastetaan ennen kokeen alkua.

Uusintakoepäivät:

 • 16.8.2023 Kesän itsenäisten koe/5. periodin uusintakoe
 • 23.8.2023 Kesän itsenäisten koe/5. periodin uusintakoe
 • 25.10.2023 1. periodin uusintakoe
 • 20.12.2023 2. periodin uusintakoe
 • 17.1.2023 Ylimääräinen uusintakoe
 • 21.2.2023 3. periodin uusintakoe
 • 6.3.2024 Ylimääräinen uusintakoe
 • 24.4.2024  4. periodin uusintakoe                                           
 • 8.5.2024 Ylimääräinen uusintakoe

Lukuvuoden 2023-2024 viimeisen periodin kurssiarvosanoja voi korottaa lukuvuoden 2024-2025 alussa.