A

Uusintakokeet lukuvuonna 2022-2023

Opiskelija voi osallistua uusintakokeeseen, jos hän

  • on saanut hylätyn arvosanan
  • on estynyt saapumasta kurssikokeeseen ja on selvittänyt syyn asianomaiselle opettajalle
  • suorittaa kurssin itsenäisesti
  • haluaa korottaa hyväksyttyä arvosanaa.

Uusintakokeeseen pitää ilmoittautua sähköisesti Wilmassa ja ilmoittautuminen on sitova. Uusintakoe järjestetään pääsääntöisesti koulupäivän päätteeksi klo 14.30 alkaen.

Uusintakoepäivänä koulusta poissaollut opiskelija ei saa osallistua koetilaisuuteen ilman erityisen pätevää syytä. Poissaolon pätevyys täytyy todistaa esimerkiksi terveydenhoitajan lausunnolla tai lääkärintodistuksella. Myös inssiajosta tulee pyytää osallistumistodistus. Poissaolot tarkastetaan ennen kokeen alkua.

Uusintakoepäivät:

ke 17.8.2022 Kesän itsenäiset kurssisuoritukset, (huom. kesällä tehdyn itsenäisen kurssin koetta ei voi siirtää työvuoron takia myöhemmäksi)
Ma 22.8.2022 Edellisen lukuvuoden viidennen periodin uusintakoe
ke 12.10.2022 Ensimmäisen periodin uusintakoe
ke 14.12.2022 Toisen periodin uusintakoe
ke 18.1.2023 Ylimääräinen uusintakoe, keväällä 2023 valmistuvien viimeinen mahdollisuus korottaa hyväksyttyä arvosanaa
ke 22.2.2023 Kolmannen periodin uusintakoe
ke 8.3.2023 Abien ylimääräinen uusintakoe
ke 19.4.2023 Neljännen periodin uusintakoe

Huom. keväällä 2023 valmistuvien opiskelijoiden viimeinen mahdollisuus tehdä puuttuvien kurssien päättökoe ennen valmistumista on huhtikuun uusintakoepäivä.

Lukuvuoden 2022-2023 viimeisen periodin kurssiarvosanoja voi korottaa lukuvuoden 2023-2024 alussa.