A

Uusintakokeet lukuvuonna 2021-2022

Opiskelija voi osallistua uusintakokeeseen, jos hän

  • on saanut hylätyn arvosanan
  • on estynyt saapumasta kurssikokeeseen ja on selvittänyt syyn asianomaiselle opettajalle
  • suorittaa kurssin itsenäisesti
  • haluaa korottaa hyväksyttyä arvosanaa.

Uusintakokeeseen pitää ilmoittautua sähköisesti Wilmassa ja ilmoittautuminen on sitova. Uusintakoe järjestetään pääsääntöisesti koulupäivän päätteeksi klo 14.30 alkaen.

Uusintakoepäivänä koulusta poissaollut opiskelija ei saa osallistua koetilaisuuteen ilman erityisen pätevää syytä. Poissaolon pätevyys täytyy todistaa esimerkiksi terveydenhoitajan lausunnolla tai lääkärintodistuksella. Myös inssiajosta tulee pyytää osallistumistodistus. Poissaolot tarkastetaan ennen kokeen alkua.

Uusintakoepäivät:

ke 18.8.2021 Kesän itsenäiset kurssisuoritukset
ke 13.10.2021
ke 27.10.2021 Abien ylimääräinen uusintakoe
ke 15.12.2021
ke 19.1.2022 (Abien viimeinen mahdollisuus korottaa hyväksyttyä arvosanaa)
ke 23.2.2022
ke 9.3.2022 Abien ylimääräinen uusintakoe
ke 27.4.2022 

Kesällä 2022 ei järjestetä uusintakoetta, vaan 5. periodin kurssiarvosanoja voi korottaa lukuvuoden 2022-2023 alussa.