A

Uusintakokeet lukuvuonna 2020-2021

Opiskelija voi osallistua uusintakokeeseen, jos hän

  • on saanut hylätyn arvosanan
  • on estynyt saapumasta kurssikokeeseen ja on selvittänyt syyn asianomaiselle opettajalle
  • suorittaa kurssin itsenäisesti
  • haluaa korottaa hyväksyttyä arvosanaa.

Uusintakokeeseen pitää ilmoittautua sähköisesti Wilmassa ja ilmoittautuminen on sitova. Uusintakoe järjestetään pääsääntöisesti koulupäivän päätteeksi klo 14.30 alkaen.

Uusintakoepäivänä koulusta poissaollut opiskelija ei saa osallistua koetilaisuuteen ilman erityisen pätevää syytä. Poissaolon pätevyys täytyy todistaa esimerkiksi terveydenhoitajan lausunnolla tai lääkärintodistuksella. Myös inssiajosta tulee pyytää osallistumistodistus. Poissaolot tarkastetaan ennen kokeen alkua.

Uusintakoepäivät:

ke 19.8.2020 klo 14.30-18.30 (kesän itsenäiset)
ke 26.8.2020 klo 14.30-18.30
ke 2.9.2020 klo 14.30-18.30
ke 21.10.2020 klo 14.30-18.30
ke 28.10.2020 klo 14.30-18.30 (ylimääräinen uusintakoe abiturienteille)
ke 16.12.2020 klo 14.30-18.30
ke 20.1.2021 klo 14.30-18.30 (ylimääräinen uusintakoe abiturienteille)
ke 17.2.2021 klo 14.30-18.30
ke 10.3.2021 klo 14.30-18.30 (ylimääräinen uusintakoe abiturienteille)
ke 21.4.2021 klo 14.30-18.30 (abiturienttien viimeinen uusintakoe)
ma 14.6.2021 klo 9.00-13.00