A

Opiskeluhuoltoryhmät


Koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä.


Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä (KOR).

Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä (MAR). Ryhmän kokoonpano määrittyy opiskelijan toiveiden mukaan ja tapaamisesta kirjataan opiskeluhuoltokertomus.

(Opiskeluhuoltolaki § 14 ja § 20)

Opiskeluhuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287