A

Kurinpitoon johtavat teot ja laiminlyönnit

Oheisessa liitteessä Kurinpitotoimiin johtavat teot ja laiminlyönnit ja niiden seuraukset