A

Opiskelijakunta

Kuka kuuluu opiskelijakuntaan?

  • Kaikki Vam­ma­lan lu­ki­on opis­ke­li­jat kuuluvat opiskelijakuntaan. 
  • Myös am­mat­ti­lu­ki­o­lai­set voi­vat osal­lis­tua opis­ke­li­ja­kun­nan toi­min­taan.
  • Opis­ke­li­ja­kun­ta va­lit­see kes­kuu­des­taan edus­ta­jik­seen syys­ko­kouk­ses­sa hal­li­tuk­sen.
  • Opis­ke­li­ja­kun­nan toi­min­taan voi­vat hel­pos­ti osal­lis­tua muut­kin kuin hal­li­tuk­sen jä­se­net osal­lis­tu­mal­la hal­li­tuk­sen ko­kouk­siin tai ta­pah­tu­mien jär­jes­te­lyi­hin.

Opiskelijakunnan tehtävät

  • Edis­tää opis­ke­li­joi­den yh­teis­toi­min­taa ja kou­lu­työ­tä
  • Opis­ke­li­ja­kun­ta val­voo lu­ki­o­lais­ten etu­ja
  • Edus­taa opis­ke­li­joi­ta eri­lai­sis­sa työ­ryh­mis­sä ja kokouksissa
  • Edis­tää kou­lun viih­ty­vyyt­tä