A

Lajilinjat

Vammalan lukiossa voi yhdistää tavoitteellisen urheilun ja lukio-opinnot. Jokaiselle linjalaiselle tehdään lukio-opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon urheilun vaativa aika. Suuri osa linjalaisista tekee lukio-opinnot 3,5 - 4 vuodessa, mutta myös kolmen vuoden opinto-ohjelma on mahdollinen.
Opetussuunnitelman mukaan opiskelijoilla on mahdollisuus saada tehostettua valmennusta ja opetusta lentopallossa ja harjoitella yksilövalmennuksessa urheilulinjalla. Linjan opiskelijan on mahdollista saada 10 koulukohtaista kurssia tavoitteellisesta harjoittelusta.
Lajilinjojen harjoitukset järjestetään kahtena aamuna viikossa. Lentopallolinjan opiskelijat harjoittelevat Vexve Areenalla. Urheilulinjan harjoittelupaikat vaihtelevat vuodenajan ja tavoitteiden mukaisesti.
Lentopallolinja toteutetaan yhteistyössä Valepan kanssa ja linjan valmennuksesta vastaa Valepa. Syksystä 2021 alkaen urheilulinjalaisten aamuharjoitukset toteutetaan urheilijan oman valmentajan kanssa. Ennen vuotta 2021 aloittaneiden harjoitusten suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Vammalan lukio.
Linjalle voidaan valita opiskelija,
- joka täyttää Vammalan lukion pääsyvaatimukset
- joka on hakuhetkellä urheiluseuran jäsen
- jolla voimassa oleva kilpailulisenssi tai muu tavoitteellinen peruste.
Lajilinjoille on erillinen hakulomake ja mahdollinen haastattelu. Hakulomakkeet löytyvät täältä