A

Kodin ja koulun yhteistyö

Lukiolaki edellyttää nuorten lukiokoulutuksessa yhteistyötä kotien kanssa. Jokaiselle opiskelijalle on nimetty ryhmänohjaaja, johon kotiväki voi olla yhtyedessä aina, kun oman nuoren kouluasiat mietityttävät. Parhaiten yhteyden ryhmänohjaajaan saa Wilman kautta.

Wilma

Wilmassa kotiväki voi seurata opiskelijan opintojen etenemistä. Wilman kautta saa yhteyden opettajiin. Koulun yhteisistä asioista tiedotetaan Wilmassa. 

Kotiväen illat

Vammalan lukio järjestää opiskelijoiden huoltajille mahdollisuuksia perehtyä oppilaitoksen työhön. Vammalan lukio järjestää huoltajille ja muulle kotiväelle tarkoitetun iltatilaisuuden kerran vuodessa: ensimmäisen vuoden opiskeljoiden kotiväelle esitellään lukio-opintojen käytäntöjä alkusyksystä, toisen vuoden opiskeljoiden kotiväelle ylioppilastutkintoa maaliskuun alkupuolella ja abiturienttien kotiväelle jatko-opintomahdollisuuksia tammikussa.

Yhteistyöllä huoltajien kanssa tuetaan opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö järjestetään niin, että opiskelija saa tukea sekä opiskeluun että hyvinvointiin koskeviin kysymyksiin ja mahdollisiin ongelmiin. Lähtökohtana yhteistyössä on aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyyden ja oman vastuullisuuden huomioon ottaminen sekä huolenpito tukea tarvitsevasta opiskelijasta.

Vanhemmilla on mahdollisuus seurata lukiolaistensa opintojen edistymistä Wilmassa. Opiskelijan täytyy esittää poissaoloistaan poissaoloselvitys. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että huoltajat selvittävät opiskelijan poissaolot Wilmassa.

Vammalan lukion Kannatusyhdistys

Kodin ja koulun välisen yhteistyön tehostamiseksi on perustettu Vammalan lukion Kannatusyhdistys ry. Sen tehtävänä on tehdä Vammalan lukiota tunnetuksi, lisätä sen arvostusta ja parantaa toimintaedellytyksiä. Tarkoituksena on edistää koulun, kotien ja ympäröivän yhteiskunnan välistä yhteydenpitoa sekä ylläpitää lukion entisten oppilaiden yhteyksiä kouluunsa. Toiminta kannatusyhdistyksessä muodostaa vaikutuskanavan lukion toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi sekä informaatiokanavan kodin ja koulun välille. Samalla opiskelijoiden vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja vaihtaa kokemuksia keskenään lukio-opiskelijoiden vanhempina.

Yhdistyksen taloudellinen hyöty tulee opiskelijoiden ja opiskeluolojen hyväksi. Vuosien varrella kannatusyhdistys on jakanut useita stipendejä ja hankkinut lukiolaisten käyttöön tietokoneita, urheiluvälineitä, äänentoistolaitteita, kameroita, dataprojektorin ja sohvakalusteita. Yhdistys osallistuu myös erilaisten retkien kustannuksiin.