A

Ysien viikon aikataulu ja ohjelma

Vammalan lukion ysien viikkoa vietetään 7.-11.11.2022. Ohjelmassa on lukion esittelyä ja oppituntivierailuja, pääsääntöisesti kahtena eri ajankohtana jokaisena päivänä. Sastamalan peruskoulun oppilaat osallistuvat opoilta/lähtökouluiltaan saamien ohjeiden mukaisesti, muiden koulujen oppilaat voivat osallistua ottamalla etukäteen yhteyttä opinto-ohjaajiin Hanne Pöntiseen tai Veera Ruskomaahan. 

Ysien viikolla kannattaa laittaa myös lukion Instagram-tili vammalan.lukio, Vammalan lukion opiskelijakunnan tili valu_opkh ja Sastamalan Sastamalan lentopallolinja lentopallolinja_sastamala seurantaan.

Oppilaat voivat tulla tutustumaan lukioomme alla olevan aikataulun mukaisesti:

Maanantai 7.11.2022 klo 12.30-14.05 sisältäen lukion esittelyä ja mahdolliset seurattavat oppitunnit 2kpl (Ensisijaisesti Äetsän koulu)

 • Vuorovaikutus ÄI03.3 (äidinkieli)  
 • Englanti globaalina kielenä ENA02.1 (englanti)
 • Elämä ja evoluutio BI01.linjat (biologia) 
 • Jaksollinen liike ja aallot FY05.1AL (fysiikka) 
 • Aktiivinen elämä LI02.1 (liikunta) 
 • Taloustieto YH02.1 (yhteiskuntaoppi) 
 • Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen wPS05.2 (psykologia)  
 • Viesti ja vaikuta puhuen RUB16 (ruotsi) 
 • Viesti ja vaikuta puhuen wENA08 (englanti)
 • Taiteen monet maailmat KU04 (kuvataide)

Tiistai 8.11. klo 9-10.45 sisältäen lukion esittelyä ja mahdolliset seurattavat oppitunnit (ensijaisesti Mouhijärvi): 

 • Toimiva ja oppiva ihminen PS01.2  (psykologia)
 • Suomalainen yhteiskunta YH01.1 (yhteiskuntaoppi)
 • Etiikka wFI02 (filosofia) 
 • Hiukkasfysiikka wFY10 (fysiikka)
 • Ympäristömme RUB14.1 (ruotsi)
 • Tekstien tulkinta ÄI05.2 (äidinkieli) 

Tiistai 8.11. klo 12.30-14.05 sisältäen lukion esittelyä ja mahdolliset seurattavat oppitunnit 2kpl 

 • Englanti globaalina kielenä ENA02.2  (englanti) 
 • Fysiikka luonnontieteenä FY01.KE01 (fysiikka)
 • Solu ja perinnöllisyys BI04 (biologia)
 • Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa UE04 
 • Muotoillut ja rakennetut ympäristöt wKU02 (KU02)

Keskiviikko 9.11. klo 9-10.45 sisältäen lukion esittelyä ja mahdolliset seurattavat oppitunnit 2kpl

 • Toimiva ja oppiva ihminen PS01.1  (psykologia) 
 • Yhteinen maailma GE03 (maantiede) 
 • Ruotsin itämaasta Suomeksi HI05 (historia) 
 • Tutustumme uuteen kieleen EAB31 (espanja) 
 • Tukiopintojakso opintojen alkuun RUB10 (ruotsi) 
 • Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin kehittäminen RUB11.1 (ruotsi)
 • Syke - soiva ilmaisu MU02 (musiikki)

Keskiviikko 9.11. klo 12.30-14.05 sisältäen lukion esittelyä ja mahdolliset seurattavat oppitunnit 2 kpl 

 • Funktiot ja yhtälöt 1 MAA02 (pitkä matematiikka)
 • Itsenäisen Suomen historia HI03.1 (historia)
 • Yhteiskuntafilosofia FI03 (filosofia)
 • Reaktiot ja tasapaino wKE05 (kemia)
 • Tutustumme uuteen kieleen VEB31 (venäjä)
 • Tekstien tulkinta 1 ÄI05.3 (äidinkieli) 

Torstai 10.11. klo 8-9.15 lentopallo- ja urheilulinjan esittely lukion liikuntasalissa, lisäksi mahdolliset oppitunnit 1 kpl 

 • Toimiva ja oppiva ihminen PS01.2 (psykologia)  
 • Suomalainen yhteiskunta YH01.1  (yhteiskuntaoppi) 
 • Etiikka wFI02 (filosofia)
 • Hiukkasfysiikka wFY10  (fysiikka)
 • Ympäristömme RUB14.1 (ruotsi)

Torstai  10.11. klo 12.30-14.05 sisältäen lukion esittelyä ja mahdolliset seurattavat oppitunnit  2 kpl 

 • Funktiot ja yhtälöt 1 MAA02.1 (pitkä matematiikka)
 • Lukiomatematiikan alkeet ja tietotekniset työvälineet MAB10.1
 • Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin kehittäminen RUB11.2 (ruotsi) 
 • Terveys voimavarana TE01.4 (terveystieto)
 • Kansainväliset suhteet HI02.2 (historia)
 • Lakitieto YH04 (yhteiskuntaoppi)
 • Sosiaalipsykologian ja tutkimuksen kurssi wPS09 (psykologia)

Perjantai 11.11. klo 9-10.45 sisältäen lukion esittelyä ja mahdolliset seurattavat oppitunnit  2 kpl 

 • Funktiot ja yhtälöt 1 MAA02.1 (pitkä matematiikka) 
 • Lukiomatematiikan alkeet ja tietotekniset työvälineet MAB10.1
 • Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin kehittäminen RUB11.2 (ruotsi) 
 • Terveys voimavarana TE01.4 (terveystieto)
 • Kansainväliset suhteet HI02.2 (wHI02) (historia)  
 • Lakitieto YH04 (yhteiskuntaoppi) 
 • Sosiaalipsykologian ja tutkimuksen kurssi wPS09 (psykologia) 

Perjantai 12.11. klo 12.30-14.05 sisältäen lukion esittelyä ja mahdolliset seurattavat oppitunnit  2 kpl

 • Vuorovaikutus ÄI03.1AL TAI OPO (äidinkieli)
 • Englanti globaalina kielenä ENA02.2  (englanti)
 • Fysiikka luonnontieteenä FY01.KE01 (fysiikka)
 • Solu ja perinnöllisyys BI04 (biologia)
 • Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa UE04 
 • Muotoillut ja rakennetut ympäristöt wKU02 (KU02)