A

Shakkilinja

Shakkilinjalla opiskelijalla on mahdollista suorittaa yhteensä 20 opintopistettä shakkivalmennuksen opintoja. Valmennuksesta vastaa Vammalan shakkikerho, ja harjoitukset järjestetään kahtena aamuna viikossa neljän periodin aikana.


- Opinnot koostuvat 20 urheiluvalmennuksen opintopisteestä.
- Kaikille yhteisiä jatkuvan valmennuksen opintoja suoritetaan yhteensä 14 opintopistettä.
- Opiskelija voi valita 6 opintopistettä vapaasti valittavista opinnoista, joita on tarjolla yhteensä 12 opintopistettä.

Jatkuvan valmennuksen opinnot 14 op


Jatkuvan valmennuksen opinnot ovat yhteisiä kaikille shakkilinjan opiskelijoille. Osallistumalla valmennukseen kolmena lukuvuonna opiskelija voi saada yhteensä 14 opintopistettä.

Kuvaus
Opintojen aikana shakin opetusta viedään eteenpäin jatkumona, jossa opetuksen aihe vaihtelee opetuskerroittain. Opetuksessa pidetään yllä asemallisen ajattelun teemaa sekä lajissa kehittymisen ja kilpailun psykologiaa. Opinnot järjestetään kahden tunnin mittaisina tapaamisina, pääsääntöisesti kahtena aamuna viikossa.  

Tavoitteet
Jatkuvan valmennuksen opintojen tavoitteena on oppia kehittymään shakinpelaajana, niin että opintojen jälkeen opiskelijalla on valmiudet shakissa kehittymisen jatkamiseen niin pitkälle kuin opiskelija itse haluaa.

Keskeiset sisällöt
* Asemallinen ajattelu ja aseman arviointi
* Shakkistrategiat ja -taktiikat
* Opetuskerroittain vaihtuva opetuksen aihe
* Kehittymisen ja kilpailun psykologia


Vapaasti valittavat opinnot 12 op

Shakin perustiedot, 2 op

Kuvaus
Tämän opintojakson käyvät uudet shakkilinjalla aloittavat opiskelijat. Opintojakso on avoin myös kaikille lukiolaisille, jotka osaavat shakin siirrot ja hieman pelata. Shakkilinjalla aloittavan opiskelijan, jonka pelivahvuus on 1750 selopistettä tai enemmän, ei tarvitse käydä tätä opintojaksoa vaan hän voi halutessaan aloittaa suoraan jatkuvan valmennuksen opinnoissa.

Turnausshakki, 1 op

Kuvaus
Opintojaksolla perehdytään turnausten tuntemukseen. Opintojaksolla opitaan kaikki käytännön tiedot ja taidot, jotka pelaaja tarvitsee pelatakseen oikeassa lähishakkiturnauksessa. Opintojaksolla myös pelataan harjoitusturnausta. Opintojakso on avoin kaikille lukiolaisille, jotka osaavat shakin siirrot ja hieman pelata.

Shakin toimitsija- ja tuomariehdokaskoulutus, 2 op

Kuvaus
Opintojaksolla opiskelija oppii shakkitoimitsijan, kilpailun johtajan ja shakkituomarin tehtäviin kuuluvia asioita. Shakkiliiton shakkitoimitsija ja -tuomariehdokaskurssien hyväksyttyä suorittamista koskevat vaatimukset käydään läpi. Opintojaksolla harjoitellaan shakkitoimitsijan ja shakkituomarin tehtäviä kokeneemman toimitsijan ohjauksessa.
 

Pikashakki, 1 op

Kuvaus
Opintojaksolla opetellaan pikashakin erityispiirteitä ja pelataan pikashakkia.  


Shakkikerhon ohjaus, 1 tai 2 op

Kuvaus
Shakkikerhojen ohjaajat vetävät koulujen iltapäiväkerhoja tai shakkiseurojen omia kerhoja lapsille ja nuorille. Opintojaksolla käydään läpi, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon kerhotoiminnassa sekä opetetaan kerhotuntien sisältöjen suunnittelua. Opintojaksolla ohjataan myös löytämään mahdollisia kerhojen järjestämispaikkoja.

Shakin peli-, leiri tai tapahtumamatka, 1 tai 2 op

Kuvaus
Opiskelija osallistuu itse valitsemaansa shakkitapahtumaan opintojakson sisällön mukaisesti. Opiskelija suunnittelee matkan. Opintojakso antaa valmiuksia joukkueenjohtajana toimimiseen.


Shakkimaailman ajankohtaiset asiat, 1 tai 2 op

Kuvaus
Shakin maailma elää ja muuttuu. Opintojaksolla käsitellään ajankohtaisia asioita shakkielämästä.