A

Uusintakokeet

Uusintakoetilaisuuksia järjestetään 7-9 kertaa lukuvuodessa. Uusintakoetilaisuudessa voi 1) tehdä ne kokeet tai osasuoritukset , jotka ovat jääneet tekemättä edellisen periodin aikana, 2) tehdä itsenäiseeen suoritukseen tai verkkokurssiin littyviä kokeita tai 3) korottaa hylättyjä tai hyväksyttyjä arvosanoja. Jos opiskelija on ollut pois lomamatkan takia, puuttuvat suoritukset tulee tehdä uusintakoepäivinä. Erillisiä koetilaisuuksia järjestetään vain siinä tapauksessa, että  opiskelija on ollut pitkään pois terveydentilaan liittyvän syyn takia. 


Opiskelija voi osallistua uusintakokeeseen, jos hän

  • on saanut hylätyn arvosanan
  • on estynyt saapumasta kurssikokeeseen ja on selvittänyt syyn asianomaiselle opettajalle
  • suorittaa kurssin itsenäisesti
  • haluaa korottaa hyväksyttyä arvosanaa.

Uusintakokeeseen pitää ilmoittautua sähköisesti Wilmassa ja ilmoittautuminen on sitova. Uusintakoe järjestetään pääsääntöisesti koulupäivän päätteeksi klo 14.30 alkaen.

Huom. Uusintakoepäivänä koulusta poissaollut opiskelija ei saa osallistua koetilaisuuteen ilman erityisen pätevää syytä. Poissaolon pätevyys täytyy todistaa esimerkiksi terveydenhoitajan lausunnolla tai lääkärintodistuksella - pelkkä huoltajan selvitys ei riitä. Myös inssiajosta tulee pyytää osallistumistodistus. Poissaolot tarkastetaan ennen kokeen alkua.