A

Opiskelijaksi ottaminen

Vammalan lukion opiskelijaksi ottamisesta päättää rehtori. Opiskelijaksi voidaan ottaa perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittanut henkilö tai henkilö, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää mutta jolla katsotaan muutoin olevan riittävät edellytykset lukio-opinnoista suoriutumiseen.

Lukion opiskelijaksi voidaan ottaa myös sellainen henkilö, jonka tarkoituksena on ainoastaan yhden tai useamman lukion oppimäärään kuuluvan oppiaineen suorittaminen.

Koulutuksen järjestäjä päättää muista opiskelijaksi ottamisen perusteista, esimerkiksi keskiarvorajasta. Vammalan lukion keskiarvoraja on 7,0.

Lukiokoulutukseen haetaan tavallisimmin kevään yhteishaussa. Lukiossa on kuitenkin mahdollista aloittaa lukio-opinnot lukuvuoden minkä tahansa jakson alkaessa. Mikäli opiskelija haluaa aloittaa opinnot Vammalan lukiossa lukuvuoden aikana, tulee hänen ottaa yhteyttä rehtoriin, joka päättää opiskelijaksi ottamisesta.