A

Oppivelvollisuus ja maksuttomuus

Oppivelvollisuus koskee kaikkia niitä nuoria, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen. Oppivelvollisilla on hakeutumisveloite peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Lukio-opiskelu katsotaan oppivelvollisuuden suorittamiseksi. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai on suorittanut toisen asteen tutkinnon (lukion tai ammatillinen tutkinto).

Opintojen eteneminen

Oppivelvollisen tulee osallistua opetukseen, ja oppilaitoksen tulee seurata oppivelvollisen opintojen edistymistä. Mikäli oppivelvollisen opinnot eivät etene, tulee tästä ilmoittaa oppivelvollisen huotajalle. Mikäli opiskelijalla on vaikeuksia selvitä lukio-opinnoista, opinto-ohjaaja voi selvittää hänen kanssaan, olisiko oppivelvollisuutta mahdollista jatkaa toisessa oppilaitoksessa tai oppimisympäristössä. Opiskelijalle voidaan myös laatia henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa opinnot etenevät opiskelijalle paremmassa tahdissa. Lukio-opintoja voi suorittaa neljä vuotta.

Maksuttomuus

Oppivelvollisena aloitettu toisen asteen tutkinto on makstuton. Maksuttomuus tarkoittaa sitä, että opetuksen kannalta välttämättömät opiskeluvälineet ja oppimateriaalit ovat ilmaisia. Lukiossa voidaan kuitenkin järjestää esimerkiksi valinnaisia, maksullisia opintoretkiä tai muita opintojaksoja.  

Maksuttomuus päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Kuitenkin vain yksi toisen asteen tutkito on maksuton. Jos opiskelija tekee ensin lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon ja siirtyy sen jälkeen ammatilliseen koulutukseen, on toinen tutkinto maksullinen. 

Koulumatkat

Oppivelvolliset, joiden koulumatka on yli 7 kilometriä, ovat oikeutettuja Kelan koulumatkatukeen. Koulumatkatuki myönnetään ensisijaisesti julkiseen kulkuvälineeseen tai koulukuljetukseen. Koulumatkatukea haetaan Kelan sähköisessä asiointipalvelussa. Tätä varten oppivelvollinen tarvitsee sähköiseen tunnistautumiseen käytettävät tunnukset (esim. verkkopankkitunnus tai mobiilivarmenne).

Oppivelvolliset, jotka pystyvät kulkemaan kouluun julkisessa liikenteessä, saavat osto-oikeuden matkalipputuotteeseen, jonka he voivat hankkia Matkahuollon sovelluksella (Reitit & liput).  Muut oppivelvolliset hakevat koulumatkatuen itselleen oman kulkutavan mukaan. Huom. mikäli lukiolaisten on mahdollista kulkea perusopetuksen koulukyydissä, tästä tiedotetaan erikseen.