A

Vammalan lukion opinto-opas

Vammalan lukion toiminta-ajatuksena on kasvattaa opiskelijoistaan omia juuriaan arvostavia, mutta samalla kansainväliseen yhteistyöhön kykeneviä, älyllisesti uteliaita, tunne-elämältään tasapainoisia, työ- ja toimintakykyisiä, kriittiseen ja luovaan ajatteluun ja tiedonhankintaan pystyviä kansalaisia. Opiskelijoita perehdytetään myös elinkeino- ja työelämään sekä yrittäjyyteen. Lukio-opinnot syventävät opiskelijan kulttuuri-identiteettiä ja kulttuurien tuntemusta.

Vammalan lukion toiminta-ajatuksena on "Hengenviljelyä ja viisauden rakkautta vuodesta 1904". Tarjoamme monimuotoisia lukio-opintoja nuorille ja aikuisille. Olemme edelläkävijä joustavien ja laadukkaitten koulutuspalvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa. Vammalan lukio toimii ja sitä kehitetään monipuolisena yleislukiona. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan painottaa opintojaan taipumustensa mukaisesti. Lukiossamme voi suorittaa lukiodiplomeja ja päättökokeita kuvataiteessa, musiikissa ja liikunnassa, kirjallisuudessa sekä puheviestinnässä ja vieraissa kielissä. Teemme aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä EU-rahoitteisten projektien muodossa.

Vammalan lukion vahvuuksia ovat turvallinen ja kaunis ympäristö, vankan yleissivistyksen takaava opetussuunnitelma, oppimista tukeva ilmapiiri ja monipuolinen yhteistyöverkosto. Vammalan lukion opetus- ja kasvatustyön lähtökohtana on utelias, oppimishaluinen ja aktiivinen nuori. Lukion kasvatustyössä tuetaan nuoren itsetuntoa, jotta hänen oppimishalunsa säilyisi ja hän saavuttaisi asettamansa tavoitteet. Kasvatustavoitteisiin pyritään sekä monipuolisilla työtavoilla että seuraamalla ja tukemalla opiskelijan persoonallisuuden ja eettisen ajattelun kehittymistä.

Vammalan lukio

  • toimii yleissivistävänä kouluna

  • herättää tiedonhalua ja ohjaa kriittiseen ajatteluun

  • tukee oppilaan persoonallista kehitystä ja kasvua aikuisuuteen

  • kehittää valmiuksia jatko-opintoja ja elämänuraa varten.

.