A

Uusintakokeet

Uusintakokeet

Opiskelija voi osallistua uusintakokeeseen, jos hän

  • on saanut hylätyn arvosanan
  • on estynyt saapumasta kurssikokeeseen ja on selvittänyt syyn asianomaiselle opettajalle
  • suorittaa kurssin itsenäisesti
  • haluaa korottaa hyväksyttyä arvosanaa.

Lukuvuoden aikana järjestettävät uusintakoepäivät ja ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan opiskelijoille syyslukukauden alussa. Uusintakokeeseen pitää ilmoittautua sähköisesti Wilmassa ja ilmoittautuminen on sitova. Annettuja ilmoittautumisaikoja on noudatettava. Määräajan jälkeisiä ilmoittautumisia ei oteta huomioon, ellei syynä ole voittamaton este. Jos opiskelija aikoo uusia kaksi koetta, hänen pitää pyytää molempien kurssien opettajilta lupa ennen ilmoittautumista.

Uusintakoe järjestetään pääsääntöisesti koulupäivän päätteeksi klo 14.30 alkaen. Samassa koetilaisuudessa saa osallistua vain yhteen kokeeseen. Erityisestä syystä opiskelijalle voidaan myöntää lupa osallistua kahteen kokeeseen samassa kuulustelutilaisuudessa. Ennen uusintakuulustelua opiskelijan on suositeltavaa pyytää ao. opettajalta opiskeluohjeita ja mahdollista tukiopetusta.

Uusintakoepäivänä koulusta poissaollut opiskelija ei saa osallistua koetilaisuuteen ilman erityisen pätevää syytä. Poissaolon pätevyys täytyy todistaa esimerkiksi terveydenhoitajan lausunnolla tai lääkärintodistuksella. Myös inssiajosta tulee pyytää osallistumistodistus. Poissaolot tarkastetaan ennen kokeen alkua.