A

Lajilinjat

Vammalan lukiossa voi yhdistää tavoitteellisen urheilun ja lukio-opinnot. Jokaiselle linjalaiselle tehdään lukio-opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon urheilun vaativa aika. Suuri osa linjalaisista tekee lukio-opinnot 3,5 - 4 vuodessa, mutta myös kolmen vuoden opinto-ohjelma on mahdollinen.
Opetussuunnitelman mukaan opiskelijoilla on mahdollisuus saada tehostettua valmennusta ja opetusta lentopallossa ja harjoitella yksilövalmennuksessa urheilulinjalla. Linjan opiskelijan on mahdollista saada 10 koulukohtaista kurssia / 20 opintopistettä tavoitteellisesta harjoittelusta.
Urheiljoille varataan harjoitteluaikaa kahtena aamuna viikossa. Ohjatut, lajikohtaiset aamuharjoitukset järjestetään vain lentopallossa. Lentopallovalmennuksesta vastaa JunnuValepa. Harjoitukset järjestetään Vexve Areenalla.
Muiden lajien urheilijat harjoittelevat oman valmentajan ja Vammalan lukion liikunnanopettajan ohjeiden mukaan.
Linjalle voidaan valita opiskelija,
- joka täyttää Vammalan lukion pääsyvaatimukset
- joka on hakuhetkellä urheiluseuran jäsen
- jolla voimassa oleva kilpailulisenssi tai muu tavoitteellinen peruste.
Lajilinjoille haetaan Opintopolussa Lentopallo- ja urheilulinjan hakulomakkeella. Urheilijoille voidaan tarvittaessa järjestää erillinen haastattelu. Tavoitteellisesta urheiluharrastuksesta voi saada enintään 10 pistettä. Lentopalloilijoiden pisteytys tehdään yhteistyössä Valepan kanssa.